Načítám Akce

Historická procházka Jakub Kříž

Lokalita pod Puhlíkem a její metamorfózy Dnes již jen názvy ulic jako Vodní či Jircháře upomínají na skutečnost, že v místech pod návrším zvaným Puhlík (dnes Denisovy sady) tekl tzv. Svratecký náhon. Podobně jako jiné části Starého Brna, i tato lokalita byla ve 20. století radikálně přestavěna a jen obtížně zde nalézáme stopy minulosti. Přesto se zde i dnes nachází cenné stavby z doby konce 18. století či nepřeberné množství kvalitní historizující architektury ze století devatenáctého. Pojďme tedy společně vyrazit proti toku času a připomenout si tak rozličné události jako bylo vydání statut brněnských nevěstek či vztyčení obelisku na Františkově. Značná část procházky bude věnována rovněž textilnímu průmyslu a podnikatelům, jejichž továrny se v oblasti nacházely.

Délka: cca hodina a půl až dvě hodiny Sraz: 8. 8. v 17:00 na Františkově-Denisových sadech.