6. 8.
, 17:00–22:00

Uprostřed: anoda+

Místo konání: Álej Tř. Kpt. Jaroše
Hudební promořování je opět po roce back in da hood. Festival Uprostřed přenese naše poslechové session z obýváku ven do aleje, kde se o atmosféru postarají
ervšr
šrvěšr
šrfšěrf
šrěšr

Festival pro vás připravuje Kávéeska, příspěvková organizace Městská část Brno-střed a TIC Brno, příspěvková organizace.

Na akcích festivalu UPROSTŘED jsou pořizovány audiovizuální záznamy a fotografie. Návštěvníci svou účastí dávají souhlas s jejich publikováním. Více o souhlasu naleznete na: zásady osobních údajů.

Vstup na akci je zdarma, v případě velmi špatného počasí se však akce neuskuteční. Věřme, že jiné důvody nám už ve společném setkání bránit nebudou.