Teatr FESTE: Siła bezsilnych

Produkcja nie odbywa się w budynkach teatralnych, ale w przestrzeni publicznej miast. Zawsze tworzona jest nowa, oryginalna wersja, która współgra z charakterem przestrzeni publicznej danego miejsca. W ten sam sposób zawsze przygotowujemy wtórne materiały tekstowe i audiowizualne, szukając tych, które są związane z osobą i twórczością Václava Havla w kontekście miejsca lub miasta.