Historyczny spacer z Jakubem Křížem

Tak zwany Plac Rzymski był w średniowieczu jednym z centrów osadnictwa żydowskiego w obrębie murów miejskich Brna. W 1454 roku Żydzi zostali jednak zmuszeni do opuszczenia Brna, a ich dawna synagoga została przekształcona w kościół św. Podążajmy więc śladami tych starożytnych mieszkańców Brna.